matematykaszkolna.pl
Wykaż że funkcja określona wzorem Anonim: Wykaż,że funkcja określona wzorem f(x)=(x−4)2 / x2+16,gdzie x∊R,przyjmuje najmniejszą wartość równą −2 zaś największą równą 0 Rozwiązywałem zadanie kilkukrotnie z użyciem delty,ale za każdym razem wychodzi mi że największa wartość jest równa 2,a najmniejsza równa 0.
10 paź 23:38
ICSP: licznik jest nieujemny a mianownik dodatni. Funkcja nie może przyjmować ujemnych wartości.
10 paź 23:51
chichi: Dobrze Ci wychodzi, błąd w poleceniu emotka
10 paź 23:58