matematykaszkolna.pl
zadanie z funkcji cyklometrycznych ING: przedstawić funkcję odwrotną do f(x)=tg(x) na przedziale (−π/4; π/4) za pomocą funkcji arctg(x)
10 paź 18:15
a7: rysunek
 −π π 
na powyższym rysunku niebieskim kolorem dla przedziału (

,

) jeśli na pewno
 2 2 
chodzi o przedział (−π/4, π/4) to wystarczy oczywiście odpowiednio "skrócić" niebieską linię z obu stron
10 paź 18:33
jc: Po prostu: f−1(y)=arctg(y)
10 paź 18:33