matematykaszkolna.pl
Pomocna dłoń? Eliza: Pierwiastkami wielomian W(x) czwartego stopnia sa liczby −2 i 2. Wielomian ten jest także podzielny przez trójmian x2+x+6. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez trójmian x2+2x+2 wiedząc, że punkty (0,0) oraz (1,−24) należą do wykresu wielomianu W Skończyłam na tym, że W(x)=2x4+6x3−8x2−24x i dalej nie wiem co z tym zrobić?
10 paź 12:35
ICSP: Coś jest nie tak z treścią. W jest IV stopnia, więc może mieć maksymalnie 4 pierwiastki. W treści jest podanych 5 jego pierwiastków:
 −1 + i23 −2 − i23 
2 , −2 , 0 ,

,

 2 2 
10 paź 12:57
Eliza: źle trójmian przepisałam tam jest x2+x−6 nie x2+x+6
10 paź 13:03
ICSP: Teraz się zgadza. Teraz dzielisz wielomian W przez wielomian Q = x2 + 2x + 2 Możesz to zrobić albo pisemnie albo Hornerem lub grupowaniem. Jeżeli znasz liczby zespolone otwiera się inna droga.
10 paź 13:07
Eliza: jakaś wskazówka do liczb zespolonych?
10 paź 13:08
ICSP: Q(x) = x2 + 2x + 2 = (x+1)2 + 1 = (x + 1 + i)(x + 1 − i) Q(x) = 0 ⇒ x = −1 + i v x = −1 − i Dzielisz przez wielomian stopnia II, więc reszta jest maksymalnie stopnia I W(x) = P(x)*Q(x) + R(x) = P(x)*Q(x) + ax + b W(−1 + i) = P(−1 + i)*0 + a(−1 + i) + b W(−1 − i) = 0 + a(−1 − i) + b wzór na W(x) masz, więc znasz też wartości W(−1 + i) i W(−1 − i) To co trzeba zrobić to je wyznaczyć i rozwiązać układ równań.
10 paź 13:17
Eliza: ok, dzięki wielkie.
10 paź 14:29