matematykaszkolna.pl
trójkąt Marcell: W trójkącie prostokątnym o polu 136,5 cm2 cosinus jednego z kątów ostrych jest równy 84/85. Oblicz obwód trójkąta.
17 wrz 21:18
Eta: rysunek
 a 84k 
cosα=

=

. k>0
 c 85k 
b=(85k)2−(84k)2= 13k Obwód : L=182 k
 1 1 
P=42*13k2=136,5 ⇒ k2=

⇒ k=

 4 2 
L= 91 cm ========
17 wrz 21:27