matematykaszkolna.pl
wzory Viete'a wielomian: Czy ktoś pomógłby mi przeprowadzić dowód na ogólny wzór Viete'a? Dla wielomianu drugiego, trzeciego, czy czwartego stopnia wzory Viete'a są jasne i wiem, że przy każdym następnym stopniu postępujemy analogicznie, jednak jak udowodnić wzór ogólny tych wzorów sk=(−1)k * an−kan ? To, że należy z niego skorzystać przy wielomianie n−tego stopnia, to wiem, ale wyprowadzenie jego niezupełnie mi wychodzi. Czy mógłby mi ktoś pomóc go udowodnić lub podesłać jakiś link z wyprowadzeniem tego wzoru? Z góry dziękuję emotka
15 wrz 16:33
daras: to chyba pretenduje do medalu Fieldsa? emotka
15 wrz 19:53
wielomian: To chyba mój wykładowca chce żebyśmy go otrzymali, bo takie ćwiczenie nam zadał emotka na wikipedii jest pewien zarys tego wyprowadzenia, ale pada tam zdanie typu: Dokonując mnożenia po prawej stronie i porównując współczynniki otrzymujemy... ale i tak nie wiem co zadziało się w tym kroku......
15 wrz 21:18
Mila: Podpowiedź: ax2+bx+c=a*(x−x1)*(x−x2) gdzie x1, x2 − miejsca zerowe w(x)=ax2+bx+c P=a*(x2−x*x2−x1*x+x1*x2)=a*x2−a*(x1+x2)x+a*x1*x2 ⇔ ax2+bx+c=a*x2−a*(x1+x2)x+a*x1*x2 stąd: −a*(x1+x2)=b i a*x1*x2=c
 −b 
x1+x2=

 a 
 c 
x1*x2=

 a 
dla III stopnia : W(x)=a3*x3+a2x2+a1x+a0 postępujesz tak samo i :
 a0 
x1*x2*x3= −

bo a3* (x−x1)*(x−x2)*(x−x3)=.......−a3*x1*x2*x3
 a3 
ogólnie dla wielomianu stopnia parzystego masz parzystą liczbę pierwiastków stąd
 a0 
x1*x2*x3*x4=

 a4 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
15 wrz 23:07
wielomian: @Mila to, co napisałaś jest logiczne i wszystko z tego rozumiem, jednak w dowodzie matematycznym nie chodzi o posługiwanie się analogią. Chciałabym dowiedzieć się jak przeprowadzić dowód dla wielomianu n−tego stopnia.
17 wrz 22:10
wredulus_pospolitus: @wielomian −−− dowód wzorów Viete'a robisz za pomocą indukcji matematycznej
17 wrz 22:13
wredulus_pospolitus: będzie dużo znaczków, ale można to spokojnie zapisać
17 wrz 22:14
17 wrz 22:20
wielomian: wielkie dzięki! Zaraz będę to dziubać i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, w razie wątpliwości będę jeszcze pisać
17 wrz 22:30
17 wrz 23:02