matematykaszkolna.pl
proszę o sprawdzenie anna: rozważamy wszystkie trójkąty prostokątne których suma długości przyprostokątnych wynosi 40 a) wyznacz pole tego trójkąta w zależności od długości jednej z przyprostokątnych i określ jego dziedzinę b) wyznacz długość przeciwprostokątnej tego z trójkątów który ma największe pole a, b − przyprostokątne c − przeciwprostokątna a + b =40 ⇒ a = 40 − b dziedzina to b ∊ ( 0 ; 40) P = ab P = b(40 −b) = −b2 + 40b =0
 −b 
b =

⇒ b = 20
 2a 
b) ΔABC − a2 + b2 = c2 b2 + ( 40 −b)2 = c2 2b2 − 80b +1600 =c2 b2 −40b +800 =c2 c2 = 400 − 800 +1600 = 1200 c =203 c > 0
14 wrz 20:16
yyy: a) Pmax dla b=20 i a=20 b) to c2= a2+b2 ⇒ c2= 2*400 ⇒ c= 202
14 wrz 20:43
anna: dziękuję
14 wrz 20:48