matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Pewien biegacz pokonuje 20 km/h trasę ze stałą prędkością w ustalonym czasie. Gdyby biegł z prędkością o 10 km/h większą to czas pokonania trasy byłaby o 1 godzinę krótszy gdyby zaś jego prędkość była o 5 km/h mniejsza to czas jego biegu byłby o 2 godziny dłuższy. Ile czasu zajmuje biegaczowi pokonanie trasy?
14 wrz 17:45
wredulus_pospolitus: biegnie 20 km/h −−− x godzin biegnie 30 km/h −−− (x−1) godzin biegnie 15 km/h −−− (x+2) godzin zauważmy, że 30km/h = 2*15km/h czyli 30(x−1) = 15*(x+2) −−−> x+2 = 2x − 2 −−−> x = 4 ale także 30(x−1) = 20x −−−> 3x − 3 = 2x −−−> x = 3 oraz 20x = 15(x+2) −−−> 4x = 3x + 6 −−−> x = 6 SPRZECZNOŚĆ BŁĘDNE dane
14 wrz 17:54
anna: Słusznie ma być Pewien biegacz pokonuje 20 kilometrową trasę ze stałą prędkością w ustalonym czasie. Gdyby biegł z prędkością o 10 km/h większą to czas pokonania trasy byłby o 1 godzinę krótszy gdyby zaś jego prędkość była o 5 km/h mniejsza to czas jego biegu byłby o 2 godziny dłuższy. Ile czasu zajmuje biegaczowi pokonanie trasy? przepraszam za błędy
14 wrz 18:12
a7: metoda prób i błędów pierwsza próba: prędkość biegacza 10km/h trasa 20km czas 2h gdyby prędkość była o 10km większa czyli 20km /h to czas byłby 1h −czyli 1 h krótszy gdyby prędkość była o 5km.h mniejsza czyli 5 km/ to czas byłby 4 h czyli 2 h dłuższy odp. Pokonanie trasy zajmuje biegaczowi 2 godziny (2h)
14 wrz 18:29
Mila: v− prędkość biegacza t− czas pokonania trasy 20 km v*t=20 (v+10)*(t−1)=20 (v−5)*(t+2)=20 rozwiąż t=2, v=10km/h
14 wrz 19:04
anna: dziękuję
14 wrz 19:11
Mila: emotka Proszę.
14 wrz 19:27