matematykaszkolna.pl
Podać przykład funkcji dwóch argumentów nieciągłej w punkcie (0, 0). Pomocy: Podać przykład funkcji dwóch argumentów nieciągłej w punkcie (0, 0).
14 wrz 11:54
ICSP: Weź dowolną ciągłą i zmień w niej wartość w (0,0)
14 wrz 17:20