matematykaszkolna.pl
Dowód wielomianowy Dratus:
 11 
Jeżeli a ≥

b, udowodnij prawdziwość nierówności
 5 
W(x): 5a2 − a2b − 17ab2 − 11b3 ≥ 0
13 wrz 18:10
Dratus: Mała poprawka 5a3 − a2b − 17ab2 − 11b3 ≥ 0
13 wrz 18:12
ICSP: 5a3 − a2b − 17ab2 − 11b3 = (a+b)2(5a − 11b)
13 wrz 18:40
ICSP: 5a3 − a2b − 17ab2 − 11b3 = b3(5(a/b)3 − (a/b)2 − 17(a/b) − 11) jeżeli podstawisz x =(a/b) to dostajesz wielomian: 5x3 − x2 − 17x − 11 Znajdź jego rozkład a dojdziesz do mojego rozkładu z 18:40
13 wrz 18:43
student: a2(5a−b) − 17ab2 − 11b3 ≥ a2(11b−b) − 17ab2 − 11b3 = 10a2b − 17ab2 − 11b3 = ab(10a−17b) − 11b3 ≥ ab(22b−17b) − 11b3 = 5ab2 − 11b3 = b2(5a−11b) ≥ 0
13 wrz 18:45
Mariusz: 5x3 − x2 − 17x − 11 = 0
 1 17 11 
x3

x2

x−

=0
 5 5 5 
 1 1 1 1 
(x−

)3=x3−3x2(

)+3(

)x−

 15 15 225 3375 
 1 1 1 1 
(x−

)3=x3

x2+

x−

 15 5 75 3375 
 1 256 1 
(x−

)3

(x−

)=
 15 75 15 
 1 1 1 
x3

x2+

x−

 5 75 3375 
 256 256 

x+

 75 1125 
 1 256 1 1 17 767 
(x−

)3

(x−

)= x3

x2

x+

 15 75 15 5 5 3375 
−7425−767 

3375 
7425 767 8192
 1 256 1 8192 1 17 767 
(x−

)3

(x−

)−

=x3

x2

x+

 15 75 15 3375 5 5 3375 
 8192 

 3375 
 1 256 1 8192 1 17 11 
(x−

)3

(x−

)−

=x3

x2

x−

 15 75 15 3375 5 5 5 
 1 
y = x−

 15 
 256 8192 
y3

y−

=0
 75 3375 
y = u+v
 256 8192 
(u+v)3

(u+v)−

=0
 75 3375 
 256 8192 
u3+3u2v+3uv2+v3

(u+v)−

=0
 75 3375 
 8192 256 
u3+v3

+3(u+v)(uv−

)=0
 3375 225 
 8192 
u3+v3

=0
 3375 
 256 
3(u+v)(uv−

)=0
 225 
 8192 
u3+v3=

 3375 
 256 
uv=

 225 
 8192 
u3+v3=

 3375 
 16777216 
u3v3=

 11390625 
 8192 16777216 
t2

t+

=0
 3375 11390625 
 4096 
(t−

)2=0
 3375 
 4096 
u3=

 3375 
 4096 
v3=

 3375 
 16 
u=

 15 
 16 
v=

 15 
y=u+v
 32 
y=

 15 
 1 32 
x−

=

 15 15 
 11 
x =

 5 
x2+2x + 1 (5x3 − x2 − 17x − 11):(5x−11) −(5x3−11x2) 10x2−17x −(10x2 −22x) 5x − 11 −(5x − 11) 0 5x3 − x2 − 17x − 11=(x+1)2(5x−11)
 11 
x=−1 ∨ x =

 5 
13 wrz 20:29