matematykaszkolna.pl
wynikanie praktyczne Ziembiński ite: Uporządkuj zdania tak, aby z pierwszego wynikało drugie, a z drugiego − trzecie: 1/ Jan Kowalski jest pracowity. Niektórzy są pracowici. Wszyscy są pracowici. wg mnie Wszyscy są pracowici. ↘ Jan Kowalski jest pracowity. ↘ Niektórzy są pracowici. Ale nie wszyscy się ze mną zgadzają, więc może nie mam racji? 2/ Wszyscy cenią pewnego malarza. Istnieje malarz, którego wszyscy cenią. Hieronim Bosch jest malarzem, którego wszyscy cenią. wg mnie wersja I Hieronim Bosch jest malarzem, którego wszyscy cenią. ↘ Istnieje malarz, którego wszyscy cenią. ↘ Wszyscy cenią pewnego malarza. równorzędnie z wersja II Hieronim Bosch jest malarzem, którego wszyscy cenią. ↘ Wszyscy cenią pewnego malarza. ↘ Istnieje malarz, którego wszyscy cenią.
12 wrz 15:50
wredulus_pospolitus: (1) masz dobrze. Argumentacja −−−− zdanie 'niektórzy są pracowici' nie gwarantuje prawdziwości któregokolwiek z pozostałych zdań, związku z tym musi to być ostatnie zdanie. To, że Kowalski jest pracowity nie oznacza, że wszyscy są pracowici − tak więc to zdanie (o Kowalskim) nie może być jako pierwsze. (2) Dokładnie
12 wrz 16:58
ite: Dziękuję : )
12 wrz 18:00