matematykaszkolna.pl
zad student: Jaki jest wzór na ciąg an = an−2 − an−1
12 wrz 10:34
wredulus_pospolitus: no taki jak podałeś Ty się zapewne pytasz o wzór OGÓLNY, prawda a ile wynosi a1 i a2 (ewentualnie a0 i a1)
12 wrz 10:42
student: a1 = 5
12 wrz 11:13
znak : No to świetnie, a drugi wyraz? Jak chcesz określić wzór jawny dla podanego ciągu, jeśli nie masz warunków początkowych?
12 wrz 12:21
student: Serio nie wiesz jak?
12 wrz 13:38
Blee: Student. Nie. Nie wie. Nikt nie wie. Potrzebne są wartości DWÓCH wyrazów
12 wrz 14:24
Blee: No dobra. Nie jest potrzebny. an = an−1 − a1 Skoro a1 = 1 to an = −n + 2
12 wrz 14:26
student: No widzisz?
12 wrz 15:00
student: To chyba źle jest
12 wrz 15:04
wredulus_pospolitus: Oczywiście, że jest źle, ponieważ przyjąłem błędnie, że an = an−1 − a1 działa dla KAŻDEGO n≥2 co nie jest prawdą, bo a2 = drugi wyraz potrzebny ogólnie: a1 = 1 a3 = a2 − a1 = a4 = a3 − a1 = a2 − 2a1 a5 = a4 − a1 = a3 − 2a1 = a2 − 3a1 an = a2 − (n−2)a1 podstawiasz a1 = 1 oraz a2 = i gotowe
12 wrz 15:11
wredulus_pospolitus: znowu głupoty piszę drugi wyraz potrzebny i wtedy można robić
12 wrz 15:13
student: A jaki jest wzór na an = an+1 + an+2
12 wrz 15:15
wredulus_pospolitus: żaden
12 wrz 15:28
Mila: an = an−2 + an−1, a0=0, a1=1 − ciąg Fibonacciego n≥2 przeczytaj : https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85g_Fibonacciego
12 wrz 16:07
Mila: an = an−2 − an−1, a0=0, a1=1
 
 5−1 5−1 
(

)n−(

)n
 2 2 
 
an=

 5 
12 wrz 16:14
daras: zalezy jaki to ciąg, arytmetyczny , geometryczny, Fibonaciego...itp jaja jak berety na tych "studiach"
12 wrz 16:14
daras: @student a maturę zdałeś? emotka
12 wrz 16:15
kerajs: an=an−2−an−1 an+an−1−an−2=0 To jednorodne równanie rekurencyjne. Rozwiązuje się równanie charakterystyczne: r2+r−1=0 Ponieważ tutaj ma ono dwa różne pierwiastki rzeczywiste, to wzór ogólny ma postać: an=A(r1)n+B(r2)n Współczynniki A i B znajduje się z warunków początkowych, dlatego potrzebne są DWA różne znane wyrazy ciągu(np: ak i am) Dostaje się je rozwiązując układ równań ak=A(r1)k+B(r2)k am=A(r1)m+B(r2)m Jak widać, dla łatwiejszych obliczeń, najlepiej jest znać dwa pierwsze wyrazy ciągu.
12 wrz 16:42
Mariusz: Znacznie lepiej jest użyć funkcji tworzącej A(x) = ∑n=0anxn an = an−2 − an−1n=2anxn=(∑n=2an−2xn)−(∑n=2an−1xn) ∑n=2anxn=x2(∑n=2an−2xn−2)−x(∑n=2an−1xn−1) ∑n=2anxn=x2(∑n=0anxn)−x(∑n=1anxn) ∑n=0anxn−a0−a1x=x2(∑n=0anxn)−x(∑n=0anxn−a0) A(x)−a0−a1x=x2A(x)−x(A(x)−a0) A(x)−a0−a1x=x2A(x)−xA(x)+a0x A(x)(1+x−x2)=(a0+a1)x+a0
 (a0+a1)x+a0 
A(x)=

 
 x 5 
(1+

)2

x2
 2 4 
 
 (a0+a1)x+a0 
A(x)=

 
 1−5 1+5 
(1+

x)(1+

x)
 2 2 
 
 A B 
A(x)=

+

 
 −1+5 
1−(

x)
 2 
 
 −1−5 
1−(

)x
 2 
 
 −1−5 −1+5 
A(1−(

)x)+B(1−(

x))=(a0+a1)x+a0
 2 2 
A+B = a0
1+5 1−5 

A+

B=a0+a1
2 2 
B=a0−A
1+5 1−5 

A+

(a0−A)=a0+a1
2 2 
(1+5)A+(1−5)(a0−A)=2a0+2a1 (1+5)A−(1−5)A+(1−5)a0 25A=2a0+2a1−(1−5)a0 B=a0−A 25A=2a0+2a1−(1−5)a0 B=a0−A 25A=(1+5)a0+2a1
 5 5 
A=

(1+5)a0+

a1
 10 5 
 5 5 
B=a0−(

(1+5)a0+

a1)
 10 5 
 1 5 5 
A=(

+

)a0+

a1
 2 10 5 
 1 5 5 
B=(


)a0

a1
 2 10 5 
 1 5 5 1 
A(x)=((

+

)a0+

a1)

+
 2 10 5 
 −1+5 
1−(

x)
 2 
 
 1 5 5 1 
((


)a0

a1)

 2 10 5 
 −1−5 
1−(

)x
 2 
 
 1 5 5 −1+5 
A(x)=((

+

)a0+

a1)(∑n=0(

)nxn)
 2 10 5 2 
 1 5 5 −1−5 
+((


)a0

a1)(∑n=0(

)nxn)
 2 10 5 2 
 1 5 5 −1+5 
an=((

+

)a0+

a1)(

)n+
 2 10 5 2 
 1 5 5 −1−5 
((


)a0

a1)(

)n
 2 10 5 2 
13 wrz 21:08
znak : Co tam, panie student, wzory odkryte? Już wiesz, że się nie da w taki sposób, a da w inny? Ciekawe, co za studia.
13 wrz 23:16
kerajs: No to dorzucę zgadywankę, sugerowaną przez wredulusa an=an−2−an przy znanym a0 i a1 a2=a0−a1=−a1+a0 a3=a1−a2=2a1−a0 a4=a2−a3=−3a1+2a0 a5=a3−a4=5a1−3a0 a6=a4−a5=−8a1+5a0 Łatwo zauważyć, iż współczynniki przy a1 i a0 są liczbami Fibonacciego, a stąd: an=(−1)n+1Fna1+(−1)nFn−1a0 Wystarczy teraz wstawić wzór Bineta i wzór ogólny gotowy. @MariuszM ''znacznie lepiej'', ''łatwiejszy sposób'', ''prostsza metoda'' Od tylu lat częstujesz mnie tymi sucharami, a wciąż potrafią mnie rozbawić.
15 wrz 11:32
Mariusz: No prostsza bo wstawiasz i rozwiązujesz Nie musisz zgadywać postaci rozwiązania równania jednorodnego bo wychodzi ona z szeregów geometrycznych i ich pochodnych Nie musisz także zgadywać postaci rozwiązania szczególnego równania niejednorodnego I na koniec więcej równań rozwiążesz z wykorzystaniem funkcji tworzącej (najbardziej znany przykład to liczby Catalana)
15 wrz 17:38