matematykaszkolna.pl
Wykaż, że graf liniowy grafu regularnego jest grafem regularnym. Karmel: Wykaż, że graf liniowy grafu regularnego jest grafem regularnym.
10 wrz 21:45
kerajs: 1) Podaj definicję grafu regularnego. 2) Podaj definicję grafu liniowego.
11 wrz 09:16