matematykaszkolna.pl
granice funkcji A.: granice funkcji − jak rozwiązać?
 4x2−9 (2x−3)(2x+3) 
a) lim→1/2 =

=

<−− i tu nie wiem co dalej
 3−2x 3−2x 
 x2+2x−15 
b) lim→−5 =

<−− tu obliczam deltę i x1 oraz x2 ale nie wiem co
 2x2−50 
zrobić z 2x2−50
10 wrz 19:44
ICSP: 3 − 2x = −(2x − 3) 2x2 − 50 = 2(x−5)(x+5)
10 wrz 19:47
A.: dziękuję bardzo
10 wrz 19:52