matematykaszkolna.pl
Odwzorowania liniowe jego jądro i obraz Marysia: Pokazać, ze jądro odwzorowania liniowego F: V−> W jest podprzestrzenią liniową V. NIech F: R2 −> R2 jest odwzorowaniem liniowym takim, że * wektor (1,3) jest wektorem własnym F odpowiadającym wartości własnej lambda=1 * wektor (1,4) jest wektorem własnym F odpowiadającym wartości własnej lambda=0 Podać wzór odwzorowania F oraz jego jądro i obraz.
9 wrz 21:44