matematykaszkolna.pl
wyjaśni ktoś ? Arrowxx: oblicz pole trójkąta prostokątnego na którym opisano okrąg o promieniu 13 a stosunek przyprostokątnych wynosi 5:12
9 wrz 15:04
ite: rysunek 1/ Średnica okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równa długości przeciwprostokątnej. 2/ Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy równanie → (2*13)2 = (12x)2 + (5x)2 3/ Wylicz z tego równania x, potem 12x i 5x. 4/ Pole trójkąta prostokątnego jest równe połowie iloczynu długości przyprostokątnych czyli
 12x*5x 

.
 2 
9 wrz 15:28
ICSP: Tak naprawdę wystarczy wyznaczyć x2 zamiast x. P = 30x2
9 wrz 17:36
ite: ↑ lepszy sposób : )
9 wrz 22:17