matematykaszkolna.pl
Na podstawie wykresu funkcji rozwiąż nierówność Marcin: Naszkicuj wykres funkcji f(x) = √1−x . Na podstawie wykresu funkcji f rozwiąż nierówność √1−x < 2 Tworząc przekształcenia mogę najpierw przesunać o wektor a potem o SOY, wzór funkcji bedzie taki sam jak gdy dam też pierwsze SOY a później wektor, ale zmienia się za to wykres funkcji a z nim wynik. Skąd mam wiedzieć co przekształcać pierwsze? (W odpowiedziach pokazuje wykres otrzymany za pomocą 1 metody)
8 wrz 18:03
Mila: rysunek f(x) = 1−x y=xSOYy=−xT[1,0]⇒[F[f(x)=−x+1 f(−3)=1−(−3)=4=2 f(1)=1−1=0 f1−x<2⇔ x∊(−3,1>
8 wrz 19:01