matematykaszkolna.pl
twierdzenie Talesa jola: Bardzo proszę o pomoc. Jak na podstawie Twierdzenia Talesa udowodnić zależność
a a+b 

=

e f 
Link do strony z rysunkiem https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/twierdzenie-talesa,oid,1847
8 wrz 14:28
Minato: Podobieństwo trójkątów, cecha k−k−k
8 wrz 19:32
9 wrz 00:38
a7: rysunekna podstawie linku z godz. 00:38 z tw. Talesa dla kąta β (który jest przecięty przez proste równoległe AE i BM)
 b a 
(1*)

=

, ponieważ g=e oraz g+h = f, więc jest to jest równe
 h g 
a b 

=

, a to jest równoważne
e h 
a a+b 

=

, gdyż (po "wymnożeniu na krzyż) daje af=ae+be czyli ag+ah=ag+bg (g=e)
e f 
czyli zostaje ah=bg co jest zgodne (równe) (1*) c.n.w.
9 wrz 14:27
jola: Dziękuję, jesteście genialni emotka
11 wrz 05:33