matematykaszkolna.pl
Równoległobok Marianna: Dany jest równoległobok. Oblicz długości przekątnych równoległoboku wiedząc że wysokość opuszczona na dłuższy bok równolegloboku ma długość 12cm i dzieli ten bok na odcinki o długościach 4cm i 16cm.
8 wrz 07:32
Marianna: jedyne co umiałam wyliczyć to pole = 240cm2
8 wrz 07:33
Marianna: a jednak chyba coś wymyśliłam, czy jedna przekątna będzie =20 a druga = 24 ?
8 wrz 07:43
wredulus_pospolitus: rysunek x =
8 wrz 08:39
wredulus_pospolitus: rysunek y = (i dlaczego ) w takim razie x =
8 wrz 08:41
Marianna: Jedna przekątna mi wyszła 20 a druga 24 i jedna jest źle
9 wrz 10:41
Blee: Tak. Druga nie będzie równa 24
9 wrz 10:45
a7: rysunekz tw. Pitagorasa 162+122=x2 x=20 z tw. Pitagorasa 242+122=y2 y=720=125
9 wrz 12:33