matematykaszkolna.pl
nierówność xxx: Wykaż,że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a,b,c zachodzi nierówność a+b+a+c+b+c2(a+b+c)
7 wrz 23:26
ICSP: Dla ładniejszego zapisu pomijam na początku pierwiastek.
 1 1 
a + b =

(2a + 2b) =

(a + 2ab + b + a − 2ab + b) =
 2 2 
 (ab)2 + (a + b)2 (a + b)2 
=


 2 2 
Dlatego(f(x) = x jest funkcją monotoniczną) :
 1 
a + b

(a + b)
 2 
analogicznie:
 1 
a + c

(a + c)
 2 
 1 
c + b

(c + b)
 2 
Dodanie ostatnich trzech nierówności stronami daje tezę. Równość gdy a = b = c ⇒ a = b = c
7 wrz 23:46
a@b: rysunek Można też tak ( geometrycznie) z Pitagorasa u=a+b , w=b+c, v=a+c i d= (a+b+c)*2 i z nierówności trójkąta ABC u+w+v≥d i mamy tezę: a+b+a+c+b+c2(a+b+c) =============================
8 wrz 00:08