matematykaszkolna.pl
grafy maciek: Mając graf o wielomianie chromatycznym PG(k) = k2(k−1)3 wyznaz: 1) liczbę chromayczną grafu 2) indeks chromatyczny grafu
6 wrz 14:33