matematykaszkolna.pl
Napisz zaprzeczenie podanego Ania: Napisz zaprzeczenie podanego zdania: Gdyby Babcia miała wąsy to by była dziadkiem.
6 wrz 10:31
Maciess: Babcia miała wąsy i nie była dziadkiem. (?)
6 wrz 11:13
wredulus_pospolitus: Babcia ma wąsy i nie jest dziadkiem. <−−− raczej czas teraźniejszy bym użył emotka
6 wrz 11:50
kyrtap: Nieprawda, że gdyby babcia miała wąsy to by była dziadkiem.
6 wrz 11:54
Mariusz: Proponowałbym tutaj zastosować prawo zaprzeczenia implikacji
6 wrz 16:57