matematykaszkolna.pl
Grafy hamiltonowskie i eulorowskie maciek: 1) Scharakteryzuj dla jakich n graf K11,n jest hamiltonowski. 2) Scharakteryzuj dla jakich n graf K10,n jest eulerowski.
6 wrz 09:16
kerajs: 1) Jeśli graf hamiltonowski to taki. który zawiera: a) cykl Hamiltona, to n=11 b) ścieżkę Hamiltona, to n może przyjąć wartość 10,11 lub 12 2) n to dowolna dodatnia liczba parzysta
6 wrz 19:12