matematykaszkolna.pl
Prosta równoległa do boku Ab trójkąta ABC przecięła bok AC w punkcie P i bok BC nika1: Prosta równoległa do boku Ab trójkąta ABC przecięła bok AC w punkcie P i bok BC w punkcie Q. Oblicz stosunek |CP||AP| , wiedząc że pole trójkąta PCQ jest 3 razy większe od pola trapezu ABQP.
5 wrz 21:49
Qulka: figury podobne
Pg 3 

=

Pc 4 
CP 3 

=

PA 2 
5 wrz 22:05
Mila: rysunek 1)ΔCPQ∼ΔABC w skali k
PΔCPQ 3S 3 

=k2=

=

PΔABC 4S 4 
 3 
k=

 2 
2)
CP 3 3 

=

⇔ |CP|=

*|AC|
AC 2 2 
 3 3 2−3 
|AP|=|AC|−|CP|=|AC|−

*|AC|=|AC|*(1−

)=|AC|*

 2 2 2 
3)
CP 
3 

*|AC|
2 
 

=

AP 
 2−3 
|AC|*

 2 
 
CP 

=23+3
AP 
===============
5 wrz 22:26
Qulka: faktycznie trochę za szybko chciałam
5 wrz 22:35