matematykaszkolna.pl
pole trójkąta marco: rysunek pola na rysunku : 91,13,26 Oblicz pole ABC
4 wrz 19:30
kasia: jedyne dane jakie masz? nie ma kątów podanych
4 wrz 19:43
a@b: rysunek Na rys. 1 ΔAFE i Δ DFE mają wspólną wysokość
 91 
to ich podstawy są w stosunku

=7
 13 
zatem |AF|=7c i |FD|=c analogicznie ΔBED i EFD to |BF|=2b i |EF|=b zatem P(ABF)=2*91= 182 Na rys. 2 w ΔADC : 7*u=91+w oraz w ΔBEC : 2*w=26+u rozwiązując ten układ równań otrzymasz u=16 i w= 21 to P(ABC)= 182+91+26+u+w P(ABC)=336
4 wrz 20:50
Mila: rysunek 1)
91 s 

=

13 26 
s=7*26=182 2) [EFC]=u, [DFC]=v
 v v+u+91 v v+u+91 
a)

=


=

 26 182+26 26 208 
8v=v+u+91⇔7v−u=91 b)
u u+v+26 u u+v+26 

=


=

91 91+182 91 273 
3u=u+v+26 2u−v=26 i 7v−u=91 u=21 i v=16 3) PABC=182+91+26+16+21=336 Tak jak wyżejemotka
4 wrz 22:56