matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieńśtwo Bayesa Mati123: Czułością testu diagnostycznego nazywa się prawdopodobieństwo uzyskania wyniku pozytywnego (czyli stwierdzenia choroby) u osoby chorej, natomiast swoistością testu nazywa się prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego u osoby zdrowej. Czułość testu wykrywającego chorobę X wynosi 80%, a jego swoistość 70%. Na X cierpi 10% populacji. Test wykonany na Ryszardzie dał wynik pozytywny. Prawdopodobieństwo tego, że Ryszard jest chory: Czy dobrze rozwiązuje zadanie? B1 − wynik pozytywny u osoby chorej 0.8 B2 − wynik negatywny u osoby zdrowej 0,7 czyli (0.3 daje nam wynik pozytywny u osoby zdrowej) A − Prawdopodobieństwo że Ryszard był chory X − 10% populacji cierpni, 0.9 populacji nie cierpi P(A) = 0.8*0.1 + 0.3*0.9 − prawdopodobieństwo całkowite P(B1)P(A|B1) = 0.8*0.1
1 wrz 18:35
Qulka: B1 − wynik pozytywny u osoby chorej 0.8 B2 − wynik negatywny u osoby zdrowej 0,7 czyli (0.3 daje nam wynik pozytywny u osoby zdrowej) X − 10% populacji cierpi, 0.9 populacji nie cierpi D − wynik testu jest pozytywny P(D) = 0.8*0.1 + 0.3*0.9 − prawdopodobieństwo całkowite A − Prawdopodobieństwo że Ryszard był chory
 0.8*0.1 
P(A|D) =

 0.8*0.1 + 0.3*0.9 
2 wrz 00:29