matematykaszkolna.pl
Wykaż, że wśród 10 osób, każda w wieku od 1 do 60 lat włącznie, można wskazać dw Karmel: Wykaż, że wśród 10 osób, każda w wieku od 1 do 60 lat włącznie, można wskazać dwie rozłączne grupy w taki sposób, że sumy lat w obu tych grupach będą takie same. Uzasadnij, czy teza nadal pozostanie prawdziwa, gdy z grupy tej zostanie usunięta jedna osoba?
1 wrz 11:15