matematykaszkolna.pl
pierwiastki wielomianu Krzych: Udowodnić, że jeżeli liczby a i b są pierwiastkami równania x4 + x3 −1 to liczba ab jest pierwiastkiem równania x6 + x4 +x3 −x2 −1.
30 sie 08:09
Mariusz: To jest jeszcze równanie czwartego stopnia więc przy braku pomysłów można te pierwiastki a oraz b znaleźć rozwiązując równanie x4+x3−1=0 http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/mon/mon11/mon1110.pdf
30 sie 09:15
jc: f(x)=(x−a)(x−b)(x−c)(x−d)=x3−s1x2 + s2x − s3 g(x)=(x−ab)(x−ac)(x−ad)(x−bc)(x−bd)(x−cd)=x6−m1x5+m2x4−m3x3+m4x2−m5x+m6 Łatwe, ale dość żmudne rachunki dają m1=s2 m2=s1s3−s4 m3=s32−s4s1 m4=s4s3s1−s42 m5=s42s2 m6=s43 W naszym zadaniu wychodzi tak, jak w odpowiedzi.
30 sie 18:43
jc: Mała pomyłka: m3=s32−2s4s2+s4s12. To wynik ogólny, a zadanie na pewno można rozwiązać prościej.
31 sie 12:13
jc: Proste rozwiązanie. a, b − dwa równe rozwiązania. a4 + a2 =1 b4 + b2 =1 mnożymy u3(1+u+s)=1, gdzie u=ab, s=a+b Eliminujemy s. a4 + a3 =1 /b2 b4 + b3 =1 /a2 mnożymy, odejmujemy i dzielimy przez b−a u2 s + u2 = s stąd u2=(1−u2)s Mnożymy u3(1+u+s)=1 przez (1−u2) u3(1+u)(1−u2) + u5 = 1−u2 Po uporządkowaniu u6−u4−u3−u2+1=0 gdzie jest błąd?
31 sie 14:39
jc: Znalazłem. Jeszcze raz. Jak poprzednio: u=ab, s=a+b a4+a3=1 b4+b3=1 u3(1+u+s)=1 u2a2+u2a=b2 u2b2+u2b=a2 u2s + u2=−s s(1+u2)=−u2 u3(1+u)(1+u2) −u5=1+u2 u6+u4+u3−u2−1=0 Teraz jest dobrze.
31 sie 14:46
Adamm: emotka
31 sie 22:57