matematykaszkolna.pl
trójkąt arni: W okrąg o środku S wpisano trójkąt ABC a następnie na wysokości CD jako na średnicy zakreślono okrąg ,który przecina boki AC i BC trójkąta ABC odpowiednio w punktach E i F Wykaż,że prosta SC jest prostopadła do prostej EF
24 sie 17:18
wredulus_pospolitus: To jest zadanie z jakiejś książki zadań Jeżeli tak to sprawdź czy aby na pewno DOKŁADNIE przepisałeś/−aś treść zadania. Jeżeli tak, to czy jest jakiś rysunek do tego zadania pokazujący jaki to konkretnie trójkąt ABC jest. Jeżeli nie, to łatwo pokazać kontrprzykład.
24 sie 18:14
Eta: rysunek Widzę to tak emotka 1/ rysunek 2/ w ΔADC : α+β=90o ΔBSC −−równoramienny o ramionach R to kąt między ramionami 2α −− środkowy oparty na łuku BC bo kąt α −− wpisany oparty na łuku BC to w ΔBSC : |∡FCS|=β ΔCDE −− prostokątny ( bo |∡ DEC| =90o −−wpisany w okrąg oparty na średnicy CD to |∡CDE|=α= |∡CFE| zatem kąt między prostymi SC i EF jest kątem prostym co daje tezę SC ⊥EF ========= emotka
24 sie 19:53
Eta: @Blee pokaż,ten kontrprzykład
24 sie 19:54
Eta: Miało być : wredulus emotka
24 sie 19:55