matematykaszkolna.pl
W wierzchołkach 100−kąta foremnego ustawiono 100 pionków, przy czym w każdym wie Karmel: W wierzchołkach 100−kąta foremnego ustawiono 100 pionków, przy czym w każdym wierzchołku ustawiono tylko 1 pionek. Wśród nich 76 pionków było niebieskich i 24 czerwone. Udowodnij, że istnieją 4 pionki niebieskie, które są wierzchołkami tego samego kwadratu.
24 sie 13:28
Blee: 1) wykazujesz że będziesz mieć 25 kwadratów. 2) nawet jeżeli każdy czerwony wierzcholek będzie w innym kwadracie, to daje Ci to 24 takich kwadratów. Wniosek
24 sie 13:38