matematykaszkolna.pl
Ciagi liczbowe Ciekawy1: Znajdz sume wszystkich liczb nieparzystych pomiedzy 0 i 100 ktore nie sa wielokrotnosciami 3?
22 sie 22:23
Blee: Metoda 1: Suma wszystkich od 0 do 100 MINUS Suma wszystkich wielokrotności 3 (a1 = 3, r = 3)
22 sie 22:28
Mariusz: Suma dwóch ciągów arytmetycznych Ciąg pierwszy a1=1 , r=6 Ciąg drugi a1=5 , r=6
(1+97)*17 (5+95)*16 

+

=49*17+800
2 2 
=833+800=1633
23 sie 16:17
wredulus_pospolitus: Mariusz ... interesujące ... czyli 2, 4 czy też 8, 10 jest wielokrotnością '3'
23 sie 16:18
Jerzy: @Bleee,szukamy sumy liczb nieparzystych,a Ty uwzględniasz w rozwiązaniu też liczby parzyste emotka
23 sie 16:45
student: Mariusz dobrze rozwiązał
23 sie 17:49
Jerzy: Bleee pomylił się, sumując wszystkie liczby od 0 do 100,zamiast tylko parzyste.
23 sie 18:47
Jerzy: *upss ... nieparzyste.
23 sie 19:16
Ciekawy1: Suma liczb nieparzystych od 0 do 100 s =50/2(1+99)=2500 suma liczb nieparzystych ktore sa wielokrotnosciami 3 s=17/2(3+99)=867 Suma liczb nieparzystych ktore nie sa wielokrotnosciami 3 2500−867=1633
23 sie 20:03