matematykaszkolna.pl
dowód Monka: W trojkat ABC wpisano okrąg o srodku w puncie I, który ma punkty wspolne D,E,F odpowiednio z bokami BC,CA,AB. Niech BI,CI przecinaja CA,AB w punktach M,N. Prosta MN przecina ten okrag w dwóch punktach, niech P bedzie jednym z tych punktów. Pokaż że z odcinków o długosciach |PD|,|PE|,|PF| mozna zbudowac trójkat prostokatny.
21 sie 21:00