matematykaszkolna.pl
trójkąt MIP: Na bokach AB i AC na zewnątrz trójkąta ostrokątnego ABC zbudowano kwadraty ABMN i ACKL oraz kąt BAC=45o Wykaż ze środek odcinka MK pokrywa się ze środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC
20 sie 10:52
Eta: rysunek 1/rysunek zgodny z treścią Zauważ,że punkty A,N,K oraz punkty A,M,L, leżą na jednej prostej ( bo ∡KAN=180o oraz ∡LAM=180o Na trójkątach NMK i KLM można opisać okrąg o średnicy|MK|=2R którego środek jest w punkcie S zatem symetralne s i m boków NM i KL pokrywają się z symetralnymi boków AB i AC i przecinają się w punkcie S i mamy tezę : S jest środkiem odcinka MK i środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC =========================================================
20 sie 16:01