matematykaszkolna.pl
Czy mogę napisać zamiast tego takie coś nowy: Czy mogę napisać zamiast tego a < 0 ∧ b < 0 takie coś a, b < 0? Jaka jest rola dwukropka i przecinka w definicjach matematycznych?
18 sie 23:55
wredulus_pospolitus: zależy w jakim miejscu chcesz to zapisać np. ∀x∊R a,b < 0 by wyglądało 'nie błeno' natomiast ∀a,b <0 x ∊ R można by było zapisać
19 sie 00:37