matematykaszkolna.pl
kombinatoryka i probabilistyka Adrian: Rozkład wektora losowego (X,Y) dany jest tabelą X\Y −1 0 1 0 110 0 410 1 0 110 0 2 210 0 210 a) wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X b) obliczyć kowariancje zmiennych losowych X i Y c) czy zmienne losowe X i Y są niezależne?
18 sie 18:42