matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka i probabilistyka Jacek: Cześć, mam zadanie do zrobienia i nie wiem jak je rozwiązać. 1. W urnie znajdują się 3 kule czerwone, 2 białe i 1 zielona. Losujemy z urny 3 kule − bez zwrotu i jednocześnie. Niech X oznacza liczbę wylosowanych kul czerwonych. a)wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X; b)obliczyć P(X > 1) oraz P(X = 3|X > 1); c)obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X.
18 sie 11:37
Blee: Czy chociaż rozkład zmiennej losowej X wyznaczyłeś?
18 sie 12:24
Jacek: Tak, chociaż nie wiem czy dobrze. Dla x = 0 −> 120 Dla x = 1 −> 920 Dla x = 2 −> 920 dla x = 3 −> 120 Dodatkowo do podpunktu b wyszło mi: P(X>1) P(A) = 12 Natomiast P(x=3|x>1) 17 chętnie dowiem się czy te wyniki mają jakiś sens, czy poszedłem w zupełnie złą stronę.
18 sie 12:49
Jacek: co do podpunktu c) wartość oczekiwana wyszła mi 1,5, natomiast wariancja 0,45. Nie wiem tylko czy są to poprawne wyniki..
18 sie 13:05
Jacek: co do podpunktu c) wartość oczekiwana wyszła mi 1,5, natomiast wariancja 0,45. Nie wiem tylko czy są to poprawne wyniki..
18 sie 13:05
Jacek: co do podpunktu c) wartość oczekiwana wyszła mi 1,5, natomiast wariancja 0,45. Nie wiem tylko czy są to poprawne wyniki..
18 sie 13:05