matematykaszkolna.pl
czworokąt megas: W czworokącie wypukłym ABCD w którym |AD|=m , |BC|=n i suma kątów przy boku AB jest równa 90o oraz punkt E jest środkiem boku DC Wyznacz wartość wyrażenia PABE−PADE−PBCE
17 sie 22:34
Eta: rysunek 1/ rysunek punkty B i F symetryczne względem punktu E to z cechy (bkb) ΔBCE ≡ΔDEF więc mają równe pola i |DF|=|BC|=n oraz ΔABE i AFE też mają równe pola ( bo mają wspólną wysokość poprowadzoną na równej długości podstawy BE i EF w czworokącie ABCD α+β+γ+δ= 360o ⇒ zatem ∡ADF|= 360o −(γ+δ) = α+β= 90o
 mn 
więc P(ΔADF)=

 2 
zatem
 mn 
W=P(AFE)−P(ADE)−P(EDF)= P(ADF)=

 2 
 mn 
W=

 2 
===========
18 sie 00:22