matematykaszkolna.pl
Oblicz alissss: Do wykresu funkcji f(x)=3 / x−2 + q należy punkt A=(1,−7).Stąd wynika,że A.q=−7 B.q=1 q=−10 q=−4
17 sie 20:34
Eta: A(1, −7) czyli x= 1 i y= −7 podstaw do wzoru za x= 1 i y= −7
 3 
y=

+q
 x−2 
i oblicz q Odp: q= −4
17 sie 20:54