matematykaszkolna.pl
zdania logiczne fil: Sprawdz czy wyrazenie jest tautologia bez uzywania tabelki logicznej [(~p)⋀q]⇒[(~(q⇒p))⋀(p⇒q)]
16 sie 22:30
TopologiaZdrowiaSzkoda : Wystarczy zauważyć, że implikacja jest nieprawdziwa wtedy, gdy 1 ⇒ 0. Więc załóż, że tak jest i działaj. Jeśli otrzymasz sprzeczność, to masz tautologię.
16 sie 23:15
ite: Inna możliwość to dowód założeniowy. Możesz podać, jakie masz reguły pierwotne?
17 sie 11:27
wredulus_pospolitus: albo: ~(q⇒p) ⇔ (q ∧ (~p)) (prawo zaprzeczenia implikacji) (p⇒q) ⇔ ~(p ∧ (~q)) ⇔ (~p) ∨ q (prawo zaprzeczenia implikacji oraz De Morgan) więc mamy: Prawa ⇔ ( (~p) ∨ q) ∧ (q ∧ (~p)) ⇔ (q ∧ (~p)) ⇔ Lewa
17 sie 17:30