matematykaszkolna.pl
rownanie h18:
 |x|−1 
Wyznacz zbiór wartości parametru m dla których równanie

=mx nie ma rozwiązania.
 |x+1| 
16 sie 09:36
Des: Rozpisz moduły na przedziały ZW: 3−22 < m ≤ 1
16 sie 22:15