matematykaszkolna.pl
wyznacz alissss: wyznacz najmniejsza wartosc funkcji f(x)=−(x+1)(x−4)
15 sie 11:17
Damian#UDM: Jest to funkcja kwadratowa i ma ona ramiona skierowane w dół, ponieważ przy x−sy mają wartości dodatnie, a przed nawiasami jest minus. Zatem ta funkcja przyjmuje wartość największą w wierzchołku. A najmniejszej nie da się wyznaczyć z tymi informacjami co masz podane. Potrzebny jest określony przedział, w którym mamy szukać wartości najmniejszej lub największej, np. <0,2> .
15 sie 11:56
Jerzy: Ta funkcja nie osiąga wartości minimalnej.
15 sie 12:10
Mila: rysunek
 −1+4 3 
xw=

=

 2 2 
 3 3 3 5 −5 
f(

)=−(

+1)*(

−4)=−

*

=
 2 2 2 2 2 
 25 
=

=614− wartość największa f(x)
 4 
Wartości najmniejszej nie można określić dla x∊R
15 sie 17:40
alissss: Dzięki
16 sie 20:24
Mila: emotka
16 sie 20:33