matematykaszkolna.pl
Podaj współrzędne alissss: Podaj współrzędne wierzchołka paraboli bez obliczania wyróżnika funkcji kwadratowej. a) y = −3x2 + x − 1/2 b) y = 2/3x2 − 5x Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej: a) y = x2 −2x − 3
14 sie 13:22
14 sie 13:30
janek191: a) y = −3 x2 + x − 12
  − 1 1 
p =

=

 2*(−3) 6 
q = − 3*(16)2 + 1612 = −336 + 6361836 = −1536 = −512
 1 5 
W= (

, −

)
 6 12 
14 sie 20:16
janek191: y = x2 −2 x − 3 = ( x − 1)2 − 4
14 sie 20:17