matematykaszkolna.pl
czynniki xx: ile dodatnich czynników liczby 15552 jest liczbami kwadratowymi?
10 sie 20:14
xx: jak to podejść? domyślam się, że jest jakiś lepszy sposób niż rozkład na czynniki pierwsze i szukanie "par"
10 sie 20:15
fil: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3 = 15552
17 sie 23:44
student: mnożysz przez siebie n dwójek i k trójek, gdzie n∊{0, 2, 4, 6}, k∊{0, 2, 4} 4*3 = 12 chyba musimy odjąć 1 żeby nie liczyło nam 1 jako czynnika więc ostatecznie 11
17 sie 23:51