matematykaszkolna.pl
czworokąt Kurczi: Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym kąty DAB=CBD=120o,AB=2,AD=4 oraz BC=BD. Niech prosta przechodząca przez punkt C równoległa do AB przecina AD w E. Oblicz długość CE.
5 sie 07:31
M:
10 lut 17:54