matematykaszkolna.pl
Obliczyć całkę qwertyuiop: Obliczyć całkę: 1 1 ∫ [ ∫(x+3y)dx]dy 0 −2
2 sie 02:35
Blee: No i w czym problem?
2 sie 10:08