matematykaszkolna.pl
trójkąt gemin: W trójkącie ABC kąt BAC=120o , punkt M jest srodkiem boku BC Na bokach AB i AC wybrano odpowiednio punkty E i F tak że EB=CF=EF Wykaż że kąt EMF jest kątem prostym
31 lip 18:07
30: US Skąd to zadanie?
31 lip 20:59
Eta: rysunek Na prostej FM odkładamy odcinek |MN|=|FM|=x więc czworokąt FBNC jest równoległobokiem ( bo M jest środkiem przekątnych BC i FN o kącie ostrym ABN=60o to |BN|=|EB|=|CF|=b zatem ΔBEN jest równoboczny to ΔFEN jest równoramienny ⇒ ME jest jego wysokością⇒ ME⊥FM i mamy tezę |∡EMF|=90o =============
31 lip 22:26
Bogdan:
31 lip 22:31
Eta: Poprawiam zapis: ........ to kąt ostry ABN=60o ( zamiast "o kącie ostrym ABN=60o" bo BN∥AC emotka
31 lip 22:32
Eta: Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej Bogdan emotka
31 lip 22:33