matematykaszkolna.pl
zadanie marta17: W trójkącie ABC, AC=9, BC=10 oraz cos ACB =5/14. Dwusieczna kąta ACB przecina okrąg opisany na trójkacie w punkcie D a wysokość poprowadzona z wierzchoka A przecina ten okrąg w puncie E. Prosta DE przecina bok BC w puncie F. Oblicz długość BF.
31 lip 10:03