matematykaszkolna.pl
czworokat US: Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg Na boku AB obrano punkt E tak,ze AE=DC Na bokuAD obrano punkt F tak że AF=BC Wykaż,że przekątna AC połowi odcinek EF
30 lip 20:45
Eta: rysunek |AG|=|AF|=|CB| kąty α, β −− wpisane oparte na łukach DC , CB to ΔDCB≡ΔGAE z cechy ( bkb) bo kąt γ= 180o−(α+β) −− z warunku wpisania czworokąta w okrąg zatem kąty AGE i DAC mają miarę α więc proste GE i AC są równoległe to z tw. Talesa
|FM| |FA| 

=

= 1⇒ |FM|=|ME|
|ME| |AG| 
M jest środkiem odcinka FE c.n.w.
30 lip 23:04
30: Skad to zadanie?
30 lip 23:06
Eta: Ja nie wiem emotka
30 lip 23:14