matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę Damian#UDM: Oblicz granicę
 tg(2x) 
limx→π2

 π2−x 
Przekształcam to do wyrażenia
sin(2x) 

= D
(π2−x)cos(2x) 
sin(2x) = sin(π−2x) = sin2(π2−x)
 sin2(π2−x) 
D =

 (π2−x)cos(2x) 
 sin2(π2−x) 2 
limx→π2

= limx→π2

=
 (π2−x)cos(2x) cos(2x) 
 2 

= −2
 −1 
Czy jest to poprawny tok myślenia oraz wynik?
30 lip 15:01
Damian#UDM: A przy granicy
 3ctg(3x) 
limx→−π2

 x+π2 
Przekształcam wyrażenie
3ctg(3x) 3cos(3x) 

=

x+π2 (x+π2)*sin(3x) 
cos(3x) = −sin(2+3x) = −sin3(π2+x)
 −3sin3(π2+x) −9 
limx→−π2

= limx→−π2

=
 (x+π2)*sin(3x) sin(3x) 
 −9 
=

= −9
 sin(2) 
Czy to również jest poprawnie rozwiązane?
30 lip 15:25
wredulus_pospolitus:
 sin(2x) 
Damian a skąd wiesz że limx−>0

= 2 Bo coś takiego zrobiłeś w pierwszej
 x 
granicy bez rozpisywania tego (nieładnie ... ojjjj nieładnie)
30 lip 15:44
Damian#UDM: Szczerze mówiąc to wiem to tylko ze wzoru:
 sin(kx) 
limx→0

= k, k ∊ R
 x 
30 lip 15:53
Jerzy:
 sin(kx) sin(kx) 
limx→0

= lim

*k = 1*k = k
 x kx 
30 lip 16:38