matematykaszkolna.pl
właściwości zbioru pustego ite: Zbiór pusty jest rozłączny z sobą samym?
29 lip 22:21
zbiór: Wydaje mi się, że tak. W końcu zbiory są rozłączne wtedy i tylko wtedy, gdy ich częścią wspólną jest zbiór pusty, czyli oba zbiory nie mają wspólnych elementów. A zbiór pusty nie ma żadnego elementu, wobec czego nie może mieć elementów wspólnych z samym sobą.
29 lip 23:06
ite: dzięki, intuicja nie zawsze trafia tam, gdzie definicja
30 lip 12:37