matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę Damian#UDM: Oblicz granicę limx→π2 12tg(3x)cos(4x) Po policzeniu z de'Hospitala wychodzi mi:
 36cos(4x) 
limx→π2

− 48sin(4x)tg(3x)
 cos2(3x) 
Z tego wyrażenia wnioskuje, że ułamek nie istnieje bo dla x = π2, cos jest równy 0, a drugie wyrażenie ujemne dla tego samego argumentu jest równe 0. Co w takim przypadku zrobić? Jak to zadanie rozwiązać? Proszę o pomoc!
29 lip 18:08
Jerzy: A jak doszedłeś do tego ułamka ?
29 lip 18:34
Damian#UDM: Ze wzoru na pochodną tangens
 1 
(tg(x))' =

 cos2(x) 
 1 3 
(tg(3x))' = (3x)'*

=

 cos2(3x) cos2(3x) 
a w całym początkowym wyrażeniu skorzystałem ze wzoru na pochodną iloczynu (f(x)*g(x))' = f'(x)*g(x) + f(x)*g'(x)
29 lip 18:49
Mila: Granica nie istnieje.
29 lip 19:19
Jerzy: Poczytaj w jakich przypadkach ma zastosowanie reguła de l’Hospitala.
29 lip 19:34
Damian#UDM: W przypadku, gdy otrzymamy wyrażenie nieoznaczone? np 2 , 0*
29 lip 19:36
Damian#UDM: Okej, czyli jak po prostu granica nie istnieje, jak w mianowniku wychodzi mi zero to nie trzeba liczyć tego metodą de I'Hospitala?
29 lip 19:37
Damian#UDM: Mam pytanie, jak na przykład w tym wyrażeniu granica też nie istnieje
 5−3x 
limx→0

 53sin(35x) 
, a po policzeniu metodą de l’Hospitala wychodzi mi −3, to rozumiem, że pierwsza odpowiedź jest poprawna, ponieważ nie powinienem tutaj używać tej metody?
29 lip 19:43
Damian#UDM:
 n2 
limn→ (

)2n = limn→ e−4nn2+2
 n2+2 
 n2 −2 
(

)2n = ((1+

)n2+2)2nn2+2
 n2+2 n2+2 
Przy tej granicy nie mogę tego wyrażenia tak przekształcić do e i wyszłoby 1 ?
29 lip 20:06
Mila:
 (5−3x)  5 
limx→0

=[

]=−
 (5/3)*sin(3x/5) 0 
 (5−3x) 5 
limx→0+

=[

]=
 (5/3)*sin(3x/5) 0+ 
Granica nie istnieje
29 lip 20:12
Mila: 20:06 granica 1.
29 lip 20:17
Damian#UDM: Super Mila , dziękuję za pomoc! Rozumiem, że warto policzyć granicę jednostronne w takich sytuacjach. Bardzo się cieszę, że mogę liczyć na pomoc z waszej strony. Jestem mega wdzięczny!
29 lip 21:52
Damian#UDM: Inaczej mówiąc metoda de I'Hospitala granicy funkcji w punkcie nie bardzo się sprawdza, najlepiej w nieskończonościach?
29 lip 22:09
Damian#UDM: A w tym przypadku
 3cos(3x) 
limx→π2

 7cos(7x) 
u góry i na dole wychodzi 0. Zatem mogę liczyć granicę metodą de I'Hospitala i wtedy za
 9 
pierwszym razem wychodzi

 49 
Czy jest to poprawny wynik?
29 lip 22:17
Mila:
 0 
Masz symbol [

]
 0 
 3 cos3x 3 3sin(3x) 
limx→π/2 (

*

)=H

lim x→π/2

=
 7 cos7x 7 7*sin(7x) 
 3 3sin(3π/2) 9 
=

*

=

 7 7sin(7π/2) 49 
Masz dobrze.
29 lip 22:56
Damian#UDM: Super, dziękuję za pomoc!
30 lip 14:54